7+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για την παραγωγή ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά συστήματα

Οικονομία


Όλες οι απαντήσεις για να προχωρήσετε στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά.

1. Υπάρχουν λύσεις ώστε ο οικιακός καταναλωτής να περιορίσει το κόστος ενέργειας αξιοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Ναι. Τρεις είναι οι λύσεις που μπορεί να επιλέξει ένας καταναλωτής για να απολαύσει τα οικονομικά οφέλη της πράσινης ενέργειας και συγκεκριμένα της ηλιακής ενέργειας.

Και οι τρεις επιλογές έχουν ως βάση την παραγωγή ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η πρώτη αφορά την αξιοποίηση της τεχνολογίας Net Metering, η δεύτερη παρέχεται από το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και η τρίτη από την εταιρεία παροχής ενέργειας ΗΡΩΝ και το πρόγραμμα «Ενεργειακή Ανεξαρτησία» (ΕΝΑ)

2. Τι είναι το Net Metering;

Πρόκειται για μορφή τεχνολογίας και παρέχει τη δυνατότητα του ενεργειακού συμψηφισμού. Προϋποθέτει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στη στέγη.

Το Net Metering δίνει τη δυνατότητα ώστε η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια του φωτοβολταϊκού στη στέγη να συμψηφίζεται με αυτήν που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ή της επιχείρησης.

3. Τι είναι το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκό στη Στέγη»;

Το «Φωτοβολταϊκό στη Στέγη» είναι πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προβλέπει πως ο Διαχειριστής Δικτύου προαγοράζει με σταθερή τιμή 0,087 ευρώ/kWh (Κιλοβατώρα) την παραγόμενη ενέργεια για μια 20ετία.

Κάθε μήνα στον λογαριασμό του καταναλωτή πιστώνονται τα έσοδα της μηνιαίας παραγωγής ρεύματος. Κατά τα λοιπά δεν αλλάζει η τιμολογιακή πολιτική που έχει συμφωνήσει με τον προμηθευτή του.

Σε αυτή τη λύση υπάρχει ανώτατο όριο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι τα 6 kW (Κιλοβάτ) για φωτοβολταϊκά σε περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το ηλεκτρικό σύστημα και τα 3 kW στις υπόλοιπες.

4. Υπάρχει λύση που δεν απαιτεί ειδική εγκατάσταση στο σπίτι;

Οι δύο πρώτες λύσεις, δηλαδή ο ενεργειακός συμψηφισμός και το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκό στη Στέγη» προϋποθέτουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη του νοικοκυριού. Η τρίτη δεν απαιτεί την τοποθέτηση πάνελ αλλά τη συμμετοχή των οικιακών καταναλωτών ή και επιχειρηματιών στο ΗΡΩΝ ΕΝΑ, το οποίο παρέχει ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάρκα της εταιρείας.

5. Ποια η διαδικασία και το κόστος στις περιπτώσεις που απαιτούνται…Πηγή: Source link