Χρήματα για την βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας δίνει ο Δήμος Ιλίου

Πολιτική


Ο Δήμος Ιλίου εξασφάλισε χρηματοδότηση 75.000€ με σκοπό να τα διαθέσει σε παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την προσβασιμότητα των πολιτών, προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις του Δήμου.

Το «πράσινο» φως για χρηματοδότησή της από το Πράσινο Ταμείο πήρε η πρόταση του Δήμου Ιλίου, που αφορά την «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)», προϋπολογισμού 74.400,00 € και εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Φορέας Εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας είναι ο Δήμος Ιλίου και στόχος να προσδιοριστούν τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών, για την εξασφάλιση ενός δικτύου προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις του Δήμου.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:

«Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αποτελεί υποχρέωση του κράτους και των Δήμων, αφού όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα σε μια ζωή χωρίς εμπόδια, στην οποία θα συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα. Στον Δήμο Ιλίου, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, κατά προτεραιότητα, έργα με γνώμονα τις ανάγκες και την προσβασιμότητα όλων των πολιτών. Συνεχίζουμε το έργο μας με υπευθυνότητα και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου Στάθη Σταθόπουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την ουσιαστική συμβολή τους στη δική μας προσπάθεια».Πηγή: in.gr