Το ΔΝΤ και το μέλλον του δολαρίου ως παγκόσμιου νομίσματος

Οικονομία


Οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ αναμετριούνται με τους ραγδαίους μετασχηματισμούς του σύγχρονου κόσμου και πώς αυτοί αλλάζουν τα δεδομένα και για τον ρόλο του δολαρίου ως παγκόσμιου νομίσματος αναφοράς

Παρότι έχουμε ταυτίσει το ΔΝΤ με τα μνημόνια, πράγμα λογικό αφού αυτά σχεδιάστηκαν πάνω στο πρότυπο των διαβόητων προγραμμάτων «δομικής προσαρμογής» που πρότεινε σε υπερχρεωμένες χώρες, ο συγκεκριμένος διεθνής θεσμός, δημιούργημα μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα των συμφωνιών του Μπρέτον Γουντς, έχει ως σκοπό τη διατήρηση σταθερότητας στις παγκόσμιες συναλλαγές.

Γι’ αυτό είναι ένας θεσμός συνδεδεμένος με την εποχή όπου το δολάριο έγινε σταδιακά το παγκόσμιο νόμισμα αναφοράς, πρώτα διατηρώντας το ίδιο ένα αντίκρισμα σε χρυσό και μετά το 1971 ως νόμισμα αναγκαστικής κυκλοφορίας.

Αυτό σήμαινε ότι εξαρχής οι ΗΠΑ απολάμβαναν ενός σημαντικού προνομίου: μπορούσαν να χρηματοδοτούν απρόσκοπτα τα ελλείμματά τους όσο μεγάλα και εάν ήταν αυτά και σε αντάλλαγμα προσέφεραν ένα ασφαλές νόμισμα που λειτουργούσε παγκοσμίως ως συναλλαγματικό απόθεμα. Σε περιόδους κρίσης οι ΗΠΑ μπορούσαν να απολαμβάνουν και του γεγονότος ότι αυξανόταν σημαντική η ζήτηση για τίτλους σε δολάρια.

Βεβαίως, όπως είχε δείξει ήδη από το 1961 ο οικονομολόγος Ντάνιελ Τρίφιν, οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν ταυτόχρονα να προσφέρουν τη ρευστότητα που χρειαζόταν η παγκόσμια οικονομία και να διατηρούν την αξία του δολαρίου ως μιας δεδομένης ποσότητας χρυσού όπως πρόβλεπαν οι αρχικές συμφωνίες του Μπρέτον Γουντς. Αυτό ακριβώς που έγινε το 1971 όταν κατέρρευσαν οι συμφωνίες μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να σταματήσει τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό. Βεβαίως, το δολάριο συνέχισε να παίζει τον ρόλο διεθνούς νομίσματος σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από πριν.

Ένας κόσμος που αλλάζει

Αυτή τη στιγμή η κυριαρχία του δολαρίου φαντάζει ακόμη ισχυρή. Σχεδόν 60% των συναλλαγματικών αποθεμάτων των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως είναι επενδυμένα σε στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε δολάρια. Σχεδόν όλα τα συμβόλαια για πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων αυτών για το πετρέλαιο, τιμολογούνται και εκκαθαρίζονται σε δολάρια. Το δολάριο συμπεριλαμβάνεται στην πλειοψηφία των διεθνών χρηματοοικονομικών…Πηγή: Source link