Σύνθετες ζωοτροφές: Πώς θα είναι φέτος η παραγωγή – Οι προβλέψεις

Οικονομία


Ποιος τομέας θα επηρεαστεί περισσότερο

Μειωμένη κατά 5 εκατ. τόνους αναμένεται να είναι η ζήτηση για σύνθετες ζωοτροφές το 2022 στην ΕΕ. λόγω της εξάπλωσης ζωονόσων αλλά και του οικονομικού αντίκτυπου του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ η μειωμένη κατά 19% παραγωγή αραβόσιτου στην ΕΕ δίνει προβάδισμα στη χρήση σιτηρών για ζωοτροφή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων του FEFAC (Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Σύνθετων Ζωοτροφών) η παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών στην ΕΕ  για εκτρεφόμενα ζώα το 2022 εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 5 εκατ. τόνους (μείωση κατά 3,5% ετησίως) φτάνοντας τους 145 εκατ. τόνους σε σύγκριση με το 2021. Συγχρόνως, για τις μεγάλες χώρες παραγωγής προβλέπεται μείωση της παραγωγής μεταξύ 8,8 και 1,5% ετησίως, λόγω των διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού και της εξάπλωσης ζωονόσων όπως της γρίπης των πτηνών και της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

Διαβάστε επίσης: Ζωοτροφές: Προτείνεται η στροφή σε σόγια και κτηνοτροφικό κουκί

Μόνο οι παραγωγοί ζωοτροφών στις Βαλτικές χώρες, την Ιρλανδία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία αναμένεται να διατηρήσουν την παραγωγή ζωοτροφών στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Σε επίπεδο ΕΕ, όλοι οι κύριοι τομείς ζωοτροφών θα μειωθούν.

Οι χοιροτροφές

Περισσότερο αναμένεται να επηρεαστεί ο τομέας των χοιροτροφών. Η παραγωγή εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2021, λόγω της μείωσης του μεγέθους του κοπαδιού/του αριθμού των χοιρομητέρων ή ακόμα και της εγκατάλειψης των εκμεταλλεύσεων από τους κτηνοτρόφους.  Αυτό οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κόστος παραγωγής και σε θέματα υγείας των ζώων, όπως η αφρικανική πανώλη των χοίρων (ΑΠΧ).

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στο Βέλγιο (-11%), τη Δανία (-9%), την Πορτογαλία (-8,4%), τη Γερμανία (-8%) και την Τσεχική Δημοκρατία (-7,4%). Οι Κάτω Χώρες και το Βέλγιο συνεχίζουν να αποψιλώνουν τα κοπάδια χοίρων τους για να μειώσουν τις γεωργικές περιβαλλοντικές εκπομπές, ενώ η Ρουμανία και η Πολωνία επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την ΑΠΧ.

Οι ζωοτροφές για πουλερικά

Ο τομέας των ζωοτροφών για πουλερικά στην ΕΕ θα σημειώσει μείωση της παραγωγής κατά 3,4% το 2022 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται κυρίως στην εξάπλωση της γρίπης των πτηνών σε ολόκληρη την…Πηγή: Source link