Συντάξεις: «Τρέχουν» στον ΕΦΚΑ για τις επικουρικές

Οικονομία


Στόχος έως το τέλος του 2022 να έχει εκδοθεί τουλάχιστον το 40%

Αγώνα δρόμου για την έκδοση περίπου 100.000 επικουρικών συντάξεων (μετά τις κύριες) ξεκινάει ο ΕΦΚΑ με στόχο, έως το τέλος του 2022, να έχει εκδοθεί το 40% των επικουρικών. Παράλληλα με τις πληρωμές των συντάξεων Αυγούστου (από τις 26 Ιουλίου) θα ξεκινήσει η σταδιακή διαδικασία καταβολής προσαυξήσεων και αναδρομικών στους 55.000 συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση.

Οσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, αμέσως μετά την έκδοση των κύριων συντάξεων, εντός Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσει η εκκαθάριση επικουρικών – με την αναμονή να ξεπερνάει τα δύο έτη. Σήμερα σε εκκρεμότητα βρίσκονται 97.728 ληξιπρόθεσμες επικουρικές συντάξεις, εκ των οποίων οι 29.254 αφορούν τον δημόσιο τομέα και 68.474 τον ιδιωτικό. Για τις μισές από αυτές έχει ήδη εκδοθεί η οριστική απόφαση για την καταβολή της κύριας σύνταξης. Η εκτιμώμενη δαπάνη για την αποπληρωμή τους ανέρχεται σε 225,66 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του επικουρικού ταμείου, η μέση επικουρική μεικτή σύνταξη ανέρχεται σε 290,84 ευρώ και το καθαρό ποσό σε 195,12 ευρώ.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος» o χρήστης εισέρχεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov. gr, είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e – ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr) και ακολουθεί τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες =>Συνταξιούχοι =>ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης (https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi).

Η πλειονότητα των δικαιολογητικών που απαιτούνται αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Πολιτών και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Εφόσον απαιτηθεί, η αρμόδια υπηρεσιακή δομή θα επικοινωνεί κατά περίπτωση με τον αιτούντα, για τις τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται.

Ετσι, ένας ασφαλισμένος θα μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτημα για κύρια σύνταξη και την ίδια ημέρα να υποβάλλει και αίτημα για επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Με το νέο σύστημα υποβολής, εκτιμάται ότι ο μέσος χρόνος λήψης θα περιοριστεί τουλάχιστον κατά 6 μήνες και στόχος είναι, με την εφαρμογή μιας σειράς αυτοματοποιήσεων και απλοποίησης διαδικασιών, ο χρόνος να κατέβει στους 3-4 μήνες από την έκδοση της κύριας. Στο μεταξύ σε λειτουργία έχει τεθεί η…Πηγή: Source link