Στουρνάρας: Αναγκαίος ο επανασχεδιασμός στρατηγικών για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Οικονομία


Δήλωση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται διαρκώς, μαζί με τη συχνότητα και τη σφοδρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις που βιώνουμε επισημαίνουν χωρίς αμφιβολία την επιτακτική ανάγκη επανασχεδιασμού φιλόδοξων αλλά και ρεαλιστικών στρατηγικών για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση είναι η περαιτέρω πρόοδος των αναγκαίων πολιτικών, της έρευνας και ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, μαζί με τη διεθνή συνεργασία για την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, σε συνέχεια και των αποφάσεων στο πλαίσιο της 26ης Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP 26).

Η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει ενεργά την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Πριν από ένα έτος συνέστησε το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας και συμμετέχει σε ελληνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα και το κλίμα ενώ, ταυτόχρονα, ενσωματώνει αντίστοιχες παραμέτρους σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Η Τράπεζα της Ελλάδος για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον

Στο πλαίσιο της 26ης Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP 26), η Τράπεζα της Ελλάδος με δήλωσή της εξέφρασε τη δέσμευσή της να συμβάλλει, εντός των αρμοδιοτήτων της, στην επίτευξη της Συμφωνίας των Παρισίων και να προβεί σε σχετικές ενέργειες σε ευρύ φάσμα τομέων της αρμοδιότητάς της, όπως η έρευνα, η αξιολόγηση του βαθμού έκθεσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος σε κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των μελετών, των αναλύσεων, των διαθέσιμων εργαλείων και των μεθοδολογιών στα υποδείγματα μακροοικονομικών προβλέψεων και στις εποπτικές πρακτικές. Επίσης, δεσμεύθηκε να εφαρμόζει αρχές βιώσιμων και…Πηγή: Source link