Νέοι αγρότες: Τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα της Κρήτης – Πίνακες

Οικονομία


Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης

Τους επικαιροποιημένους πίνακες με τους δικαιούχους και τους «κομμένους» του προγράμματος των νέων αγροτών του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά τους διοικητικούς ελέγχους  ανήρτησε η Περιφέρεια Κρήτης.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ΕΔΩ

Πρόκεται για τους πίνακες αποτελεσμάτων με τους δικαιούχους, με τους εν δυνάμει δικαιούχους και αυτούς που δεν έχουν επιλεχθεί για ένταξη στους νέους αγρότες.

Διαβάστε επίσης: Νέοι αγρότες: Όλα τα αποτελέσματα για τη Στερεά Ελλάδα – Δείτε τους πίνακες

Ειδικότερα, στην απόφαση περιλαμβάνονται:

  • Πίνακας δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1.692 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 65.825.000 ευρώ.
  • Πίνακας εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 8 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 300.000 ευρώ.
  • Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο πίνακας περιλαμβάνει 765 αιτήσεις.
  • Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης, επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση στήριξης.

Να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης). Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικάμέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων.

Κατά την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υποψήφιος προσβάλει μόνο τα στοιχεία του διοικητικού ελέγχου με τα οποία διαφωνεί και…Πηγή: Source link