Μηλιά: Προσβολές καρπόκαψας – Πότε αναμένονται ωοτοκίες

Οικονομία


Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Από τα δεδομένα των παγίδων στις περιοχές της Ημαθίας και της Πέλλας η πτήση του εντόμου καρπόκαψα εμφανίζει σημαντική αύξηση των συλλήψεων στις περισσότερες περιοχές, το χρονικό διάστημα 27-28 Ιουνίου.

Η δραστηριότητα του εντόμου στις περιοχές της Πιερίας εμφανίζει μια οψίμηση 4-6 ημερών.

Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 1-4 Ιουλίου.

Οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 7-10 Ιουλίου.

Συνίσταται επαναληπτική επέμβαση σε οπωρώνες με βεβαρημένο ιστορικό προσβολών.

Συμβουλευτείτε πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την χρονική κάλυψη που δίνει αυτή.Πηγή: Source link