Λιγότεροι πρόωροι τοκετοί και βρεφική θνησιμότητα από ειδικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ

Υγεία


Πρόγραμμα ειδικής διατροφής για γυναίκες, βρέφη και παιδιά στις ΗΠΑ πετυχαίνει σημαντική βελτίωση σε δείκτες περιγεννητικής φροντίδας, ενώ στοχεύει και στην εξοικονόμηση πόρων από το σύστημα υγείας

Μικρότερο κίνδυνο τουλάχιστον κατά 10% για πρόωρο τοκετό, χαμηλό βάρος γέννησης και βρεφική θνησιμότητα πετυχαίνει το ειδικό πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφής για γυναίκες, βρέφη και παιδιά που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ. Το πρόγραμμα καθιερώθηκε το 1974 και άλλαξε το 2009 για να ευθυγραμμιστεί με τις συστάσεις των Εθνικών Ακαδημιών Επιστημών, Μηχανικής και Ιατρικής με στόχο τη μείωση των χρόνιων ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή.

Με στόχο την προστασία γυναικών με χαμηλό εισόδημα, το πρόγραμμα παρέχει συμπληρωματικές τροφές, διατροφική εκπαίδευση και υποστήριξη θηλασμού, υποστήριξη για εγκυμοσύνες υψηλού κινδύνου, έλεγχο και παραπομπές σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες για τις μητέρες και τα παιδιά μέχρι 5 ετών.

Το 2012, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ δημοσίευσε μια έκθεση (2002 έως 2010) που συνέθεσε ποιοτικά αποτελέσματα από μελέτες σχετικά με τα αποτελέσματα πριν από την αλλαγή του πακέτου τροφίμων το 2009. Η έκθεση βρήκε ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα συσχετίστηκε με βελτιωμένα αποτελέσματα τοκετού (για παράδειγμα, πρόωρο τοκετό) και χρήση προληπτικής φροντίδας για τα παιδιά, αλλά δεν μπορούσε να εξάγει συμπεράσματα για άλλες επιδράσεις στην υγεία της μητέρας και του παιδιού.

Με το δεδομένο αυτό, επιστήμονες του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και της Σχολής Δημόσιας Υγείας  Bloomberg του ίδιου Πανεπιστημίου, πραγματοποίησαν μια ευρεία ανασκόπηση όλων των μελετών που έχουν εκπονηθεί βάσει του Ειδικού Προγράμματος Συμπληρωματικής Διατροφής. Η συστηματική ανασκόπηση περιγράφει τα ευρήματα που σχετίζονται με τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων υγείας της μητέρας, της νεογνικής γέννησης και του βρέφους-παιδιού με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, περιλαμβάνοντας και τις αλλαγές που έγιναν στο πακέτο τροφίμων το 2009, αλλά και τις διαφορές που προκύπτουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ή τη διάρκεια εγγραφής στο πρόγραμμα.

Η σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Johns Hopkins που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Internal Medicine διαπιστώνει πως τα αποτελέσματα του…Πηγή: in.gr