Κομισιόν: «Πράσινο φως» στην επιτάχυνση της ανάπτυξης άμεσων πληρωμών σε ευρώ

Οικονομία


Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν χρήματα ανά πάσα στιγμή μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετική πρόταση βάσει της οποίας θα γίνουν οι άμεσες πληρωμές σε ευρώ διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΕ και στις χώρες του ΕΟΧ. Με τις άμεσες πληρωμές οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν χρήματα ανά πάσα στιγμή εντός δέκα δευτερολέπτων.

Η πρόταση έχει σαν στόχο τη διασφάλιση πως οι άμεσες πληρωμές σε ευρώ θα είναι προσιτές οικονομικά, ασφαλείς και απρόσκοπτες σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Διαβάστε επίσης: «Λευκός χρυσός»: Ποιο είναι το ορυκτό που κυνηγάει όλη η Ευρώπη

Πρόκειται για πληρωμές πολύ ταχύτερες συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεταφορές πιστώσεων, τις οποίες παραλαμβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες και δεν φθάνουν στον λογαριασμό του δικαιούχου παρά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, γεγονός που μπορεί να απαιτήσει έως και τρεις ημερολογιακές ημέρες.

Για τους καταναλωτές, οι άμεσες πληρωμές συνεπάγονται πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία όταν για παράδειγμα θέλουν να πληρώσουν λογαριασμούς ή να λάβουν επείγουσες μεταφορές χρημάτων (λ.χ. σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης).

Την ίδια ώρα βελτιώνουν τις ταμειακές ροές και βοηθούν στην εξοικονόμηση κόστους για τις επιχειρήσεις -ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις- καθώς και για τους εμπόρους λιανικής.

Αποδεσμεύουν χρήματα επί του παρόντος εγκλωβισμένα, κατά τη μεταφορά, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι δεσμευμένα κάθε ημέρα): πρόκειται για τις λεγόμενες «επιπλέουσες πληρωμές» οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν νωρίτερα για κατανάλωση ή για επενδύσεις.

Ωστόσο, στις αρχές του 2022 μόλις το 11% όλων των μεταφορών πιστώσεων σε ευρώ στην ΕΕ ήταν άμεσες. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην άρση των φραγμών που εμποδίζουν την ευρύτερη διάδοση των άμεσων πληρωμών και των οφελών που απορρέουν από αυτές.

Η πρόταση, με την οποία τροποποιείται και εκσυγχρονίζεται κανονισμός του 2012 σχετικά με τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (ο κανονισμός SEPA), αποτελείται από τέσσερις απαιτήσεις σχετικά με τις άμεσες πληρωμές σε…Πηγή: Source link