Κατερίνη: Αποκρυπτογραφήθηκε και χαρτογραφήθηκε το “DNA” του Πράσινου της πόλης

Πολιτική


Η Δημοτική Αρχή στη Κατερίνη, «τρέχει» από πέρυσι ένα καινοτόμο πρόγραμμα καταγραφής του ισοζυγίου Πρασίνου της πόλης και το κατά πόσο το συγκεκριμένο δένδρο ή η συστάδα των δένδρων μπορεί να αντέξει στα «δύσκολα». Καταγράφηκαν 6.336 δέντρα σε τριακόσιες δεκαοχτώ (318) οδούς του αστικού ιστού στην πόλη.

Στην Κατερίνη πλέον γνωρίζουν πόσα δέντρα έχουν, ποια είδη υπάρχουν και σε ποια κατάσταση είναι.

Πέρυσι τέτοιες μέρες ο Δήμος Κατερίνης επιχείρησε να χαρτογραφήσει το Πράσινο της πόλης με σκοπό να γνωρίζει τόσο το ισοζύγιο του όσο και τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει για να δημιουργεί καλές συνθήκες διαβίωσης για τους δημότες. Μετά από ένα χρόνο προσπάθειας, ο Δήμος έχει αποκρυπτογραφήσει και έχει χαρτογραφήσει το Πράσινο στη Κατερίνη.

Το συγκεκριμένο  πρόγραμμα – πρωτοβουλίας του Δήμου – υλοποιεί ο συντονιστής του προγράμματος Δασολόγος του Δήμου Κατερίνης, τ. Έκτακτος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο επιστημονικό πεδίο της Δασοκομίας Πόλεων, Δρ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος.

Η Κατερίνη λοιπόν διαθέτει, πλέον των έξι χιλιάδων δένδρων των δενδροστοιχιών (6.336 δένδρα) καθώς και των πεντακοσίων χιλιάδων και πλέον χαρακτηριστικών-μεταβλητών όλων των δένδρων (506.880 ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές), με συνολική επίγεια μέτρηση και απογραφή κάθε πληροφορίας που αφορά σε κάθε δένδρο ξεχωριστά, σε τριακόσιες δεκαοχτώ (318) οδούς του αστικού ιστού στην πόλη. Μετρήθηκαν, υπολογίσθηκαν και εκτιμήθηκαν για κάθε  δένδρο έως και ογδόντα (80) χαρακτηριστικά (ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές).

Άποψη Δενδροστοιχίας στην οδό Κασσάνδου (Πηγή: Aθ. Παπαδόπουλος)

Οι παραπάνω πληροφορίες για την Κατερίνη θεωρούνται πολύ σημαντικές για την Προστασία του Περιβάλλοντος της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, με δεδομένο ότι τα δένδρα, πέραν της αισθητικής, της σκίασης και του δροσισμού, παρέχουν αντιρρυπαντική λειτουργία στην ατμόσφαιρα της πόλης, ηχητική απομόνωση και αντιθορυβική προστασία, με δυνατότητες για σημαντικά ποσοστά μείωσης του θορύβου. Σε αρκετές περιπτώσεις τα υγιή δένδρα λειτουργούν ως «συμπαγείς» ανεμοφράκτες.

Στο πλαίσιο αυτό, προσδιορίζονται μεταξύ άλλων, ένας μοναδικός Κωδικός για κάθε δένδρο (Κωδικός δένδρου), δηλαδή η…Πηγή: in.gr