ΚΑΠ: Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά

Οικονομία


Αναλυτικά όσα προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 για τα επιχειρησιακά προγράμματα Ελαιουργικών φορέων

Η καλλιέργεια ελιάς αποτελεί την σημαντικότερη καλλιέργεια της χώρας από πλευράς καλλιεργούμενων εκτάσεων (το 25% της συνολικής καλλιεργούμενης γης και το 73% των εκτάσεων των μόνιμων καλλιεργειών).

Η Ελλάδα είναι η τρίτη σημαντικότερη παραγωγός ελαιόλαδου στην ΕΕ, που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό (67% της παγκόσμιας παραγωγής), εξαγωγέα (περίπου 570.000 τόνους ανά έτος) και καταναλωτή ελαιόλαδου στον κόσμο (53% της παγκόσμιας κατανάλωσης).

Διαβάστε επίσης: ΚΑΠ: Στα οικολογικά σχήματα το 25% των αγροτικών επιδοτήσεων

Στη νέα ΚΑΠ 2023-2027 σε ότι αφορά τον ελαιοκομικό τομέα, προβλέπεται ότι η  Ελλάδα θα εξακολουθήσει να λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο του 1ου πυλώνα και πιο συγκεκριμένα μέσω των προγραμμάτων στήριξης του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (γνωστών και ως προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων – ΟΕΦ).

Οι στόχοι

Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του ελληνικού ελαιόλαδου και η μείωση της απόκλισης, που παρατηρείται στην τιμή που απολαμβάνει ο  Έλληνας παραγωγός, η  αντιμετώπιση των προκλήσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις της οποίας στην αγροτική παραγωγή αναμένεται να είναι οξύτερες (αύξηση  περιόδων λειψυδρίας, αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, αύξηση των ημερών καύσωνα) σε Κρήτη και Πελοπόννησο, που αποτελούν τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές Περιφέρειες της χώρας, η εναρμόνιση με τις «περιβαλλοντικές απαιτήσεις» της πολιτικής «Από το Αγρόκτημα στο πιάτο» αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται μέσω της εστίασης στην υγιεινή διατροφή και την ενίσχυση των ΠΟΠ-ΠΓΕ και βιολογικών προϊόντων που αυτή παρέχει, συνθέτουν το πλέγμα των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο τομέα Ελιάς – Ελαιόλαδου, που θα εξυπηρετηθούν μέσω των ακόλουθων Παρεμβάσεων.

  • Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Τεχνική Βοήθεια
  • Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
  • Αύξηση βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων
  • Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία
  • Συστήματα…Πηγή: Source link