ΚΑΠ: Οι κίνδυνοι απάτης με τα προγράμματα χρηματοδότησης

Οικονομία


Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την καταπολέμηση της απάτης στις αγροτικές δαπάνες

Μεμονωμένα περιστατικά απάτης κατά την εκτέλεση δαπανών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπως η παράνομη «αρπαγή γαιών» εντοπίζει σε ειδική έκθεση το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).

Ειδικότερα, η ΚΑΠ, η μεγαλύτερη συνιστώσα των δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, περιλαμβάνει ορισμένα χρηματοδοτικά καθεστώτα όπως οι άμεσες ενισχύσεις, τα μέτρα στήριξης της αγοράς και την αγροτική ανάπτυξη, τα οποία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε κινδύνους απάτης. 

Διαβάστε επίσης: Εθνικό απόθεμα: 2.021 αιτούντες επιδοτήσεων δήλωσαν βοσκοτόπια χωρίς να διαθέτουν ζώα

Αδυναμίες στους ελέγχους

Στην έκθεση του ΕΕΣ, παρέχεται επισκόπηση των κινδύνων απάτης εις βάρος της ΚΑΠ και αξιολογούνται οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του φαινομένου στον τομέα των γεωργικών δαπανών. Οι ελεγκτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή αντέδρασε μεν σωστά σε μεμονωμένα περιστατικά απάτης κατά την εκτέλεση δαπανών της ΚΑΠ, πρέπει ωστόσο να είναι περισσότερο προδραστική όσον αφορά την αντιμετώπιση ορισμένων κινδύνων απάτης, όπως η παράνομη «αρπαγή γαιών». Οι διαπράττοντες απάτη ενδέχεται να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες των ελέγχων των κρατών μελών.

Για τον λόγο αυτό, οι ελεγκτές συνιστούν επίσης στην Επιτροπή να παρακολουθήσει καλύτερα τα εθνικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, να παράσχει σαφέστερη καθοδήγηση και να προωθήσει τη χρήση νέων τεχνολογιών για την πρόληψη και τον εντοπισμό των σχετικών περιπτώσεων.

Διαβάστε επίσης: ΟΠΕΚΕΠΕ: Ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων με νέες ορθοεικόνες – Ποιες περιοχές αφορά

«Αρπαγή γαιών»

Οι ελεγκτές εξέτασαν τις διάφορες εκφάνσεις της απάτης στα καθεστώτα πληρωμών της ΚΑΠ, αναλύοντας μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν από την ΚΑΠ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης (άμεσες ενισχύσεις, μέτρα στήριξης της αγοράς και αγροτική ανάπτυξη) και εξετάζοντας δεδομένα από τις περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που εντόπισαν συνδέονται με την απόκρυψη παραβιάσεων των όρων επιλεξιμότητας από τους δικαιούχους, την πολυπλοκότητα των χρηματοδοτούμενων μέτρων και τις παράνομες μορφές «αρπαγής…Πηγή: Source link