Ερευνα: Σε άνοδο οι καινοτόμες δράσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Οικονομία


Η σχετική έρευνα διεξήχθη το 2021 από το ΕΚΤ και αφορούσε περισσότερες απο 14.500 επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω

Εντυπωσιακή αύξηση νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα την διετία 2018-2020 δείχνουν τα ερευνητικά δεδομένα και τα στοιχεία που στέλνει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμπεριληφθούν στις ευρωπαϊκές στατιστικές μελέτες.

Όπως προκύπτει από αυτά, στο 72,6% ανήλθε το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα την περίοδο αυτή, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περίοδο 2016-2018. Όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης  (ΕΚΤ), την περίοδο 2018-2020 στη χώρα μας, το ποσοστό αυτό των επιχειρήσεων εισάγουν νέα ή βελτιωμένα προϊόντα εφαρμόζοντας νέες επιχειρησιακές διαδικασίες. Η αύξηση του ποσοστό καινοτομίας μάλιστα, είναι αξιοσημείωτη και σχετίζεται με τις απαιτήσεις για νέα προϊόντα και επιχειρησιακές διαδικασίες που υιοθέτησαν οι ελληνικές επιχειρήσεις λόγω των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που επέφερε η πανδημία το 2020.

Η σχετική έρευνα διεξήχθη το 2021 από το ΕΚΤ και αφορούσε περισσότερες απο 14.500 επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών.

Η βελτίωση των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς την καινοτομία τους είναι μεγαλύτερη στον τομέα των Υπηρεσιών. Την περίοδο 2018-2020 το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων στον τομέα των Υπηρεσιών ανέρχεται σε 72,9%, σε σχέση με 58,9% την περίοδο 2016-2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες. Τα υψηλότερα ποσοστά καινοτόμων επιχειρήσεων παρουσιάζονται στον κλάδο «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες» (78,9%) και στον κλάδο «Ενημέρωση και επικοινωνία» (78,4%), τον κατεξοχήν κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το ποσοστό καινοτομίας αυξάνεται και στον τομέα της Βιομηχανίας, όπου το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων την περίοδο 2018-2020 ανέρχεται σε 72,1%, σε σχέση με 62,4% την περίοδο 2016-2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,7 ποσοστιαίες μονάδες. Το υψηλότερο ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων (72,9%) καταγράφεται στον πολυπληθή κλάδο της Μεταποίησης.

Επιχειρήσεις

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση στην καινοτομία…Πηγή: Source link