Επίδομα ρεύματος: Τα «κλειδιά» της φορολογικής δήλωσης που «ξεκλειδώνουν» έως 600 ευρώ

Οικονομία


Οι κρίσιμοι πίνακες και κωδικοί του Ε1

Στους κωδικούς των πινάκων 5 και 6 της φορολογικής δήλωσης βρίσκονται τα «κλειδιά» που «ξεκλειδώνουν» το επίδομα ρεύματος των 18-600 ευρώ για τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης.

Ο πίνακας 5 του Ε1 περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την κύρια κατοικία προκειμένου να λάβουν τα νοικοκυριά την αποζημίωση για τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου2022 ενώ ο πίνακας 6 του Ε1 αφορά τους φορολογούμενους με παιδιά που σπουδάζουν στο εσωτερικό και κατοικούν σε μισθωμένη κατοικία.

Για τη φοιτητική κατοικία η οικονομική ενίσχυση «ξεκλειδώνει» με την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης πριν υποβληθεί η αίτηση για το επίδομα στην πλατφόρμαPower Pass και τη συμπλήρωση του αριθμού παροχής ρεύματος της φοιτητικής κατοικίας στον πίνακα 6 της δήλωσης.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Λίγο πριν ανοίξουν οι ηλεκτρονικές πύλες της πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.    Όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση και διαμένουν σε μισθωμένη ή ιδιόκτητη κύρια κατοικία θα πρέπει θα πρέπει να επισπεύσουν το ετήσιο ραντεβού τους με την Εφορία. Πριν υποβάλλουν την αίτηση για το επίδομα θα πρέπει να έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση συμπληρώνοντας σωστά όλα τα πεδία του Πίνακα 5 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης τα οποία αφορούν την κύρια κατοικία τους. Αναλυτικότερα τη διεύθυνση και τους οδούς που περικλείουν το τετράγωνο, τον  αριθμό παροχής ρεύματος και τους κωδικούς 208, 204, 808, 203, 240, 211,212, 231, 213, 214 και 215.

2.    Οι φορολογούμενοι με εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν στο εσωτερικό και διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία πριν υποβάλλουν την αίτηση στην πλατφόρμα Power Pass θα πρέπει να έχουν υποβάλει οριστικά δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 και να έχουν δηλώσει στον Πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης το ενοίκιο που πληρώθηκε για την κατοικία παιδιού καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του ιδιοκτήτη, τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, τον αριθμό δήλωσης μίσθωσης και τον αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφεται στο λογαριασμό. Αν πρόκειται για περισσότερα από ένα παιδιά ο γονέας η ο…Πηγή: Source link