ΕΚΤ: Μετρώντας τον προσωπικό σας πληθωρισμό

Οικονομία


Ο υπολογιστής προσδιορίζει τον προσωπικό ρυθμό πληθωρισμού του καθενός από εμάς με βάση τις καταναλωτικές συνήθειές μας και επιτρέπει συγκρίσεις με άλλες χώρες

Η έννοια του πληθωρισμού κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στην παγκόσμια οικονομική ειδησεογραφία. Οι τιμές παγκοσμίως βρίσκονται σε ανοδική τροχιά προκαλώντας πονοκέφαλο σε κυβερνήσεις και Κεντρικές Τράπεζες, που αναζητούν τρόπους να αναχαιτίσουν το κύμα ακρίβειας.

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θέτει την σταθερότητα στις τιμές ως βασικό πυλώνα για την άσκηση της νομισματικής της πολιτικής, δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τον υπολογισμό του «προσωπικού πληθωρισμού».

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

Ο υπολογιστής προσδιορίζει τον προσωπικό ρυθμό πληθωρισμού του καθενός από εμάς με βάση τις καταναλωτικές συνήθειες μας. Μέσω αυτού μπορούμε να συγκρίνουμε τον προσωπικό ρυθμό πληθωρισμού μας με τον ΕνΔΤΚ και δούμε τι αντίκτυπο έχουν τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράζουμε συνήθως στον ρυθμό πληθωρισμού μας.

Επίσης, η ΕΚΤ δίνει οδηγίες για το τι σημαίνει πληθωρισμός και γιατί είναι σημαντικό να τον μετρούμε.

Οδηγίες

Ειδικότερα, η γενική αύξηση των τιμών ονομάζεται «πληθωρισμός». Είναι σημαντικό να μετρούμε τον πληθωρισμό αξιόπιστα και να τον διατηρούμε σταθερό επειδή, όταν οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις νιώθουν σίγουροι ότι ξέρουν ποιος θα είναι ο ρυθμός πληθωρισμού στο μέλλον, μπορούν να κάνουν μακροπρόθεσμα σχέδια. Έτσι η οικονομία λειτουργεί καλύτερα.

Αυτή η διαδραστική έκδοση της ΕΚΤ εξετάζει τον πληθωρισμό από στατιστική άποψη. Εξηγεί λεπτομερώς τι είναι ο πληθωρισμός και πώς μετρείται από τις στατιστικές υπηρεσίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βοηθά να διευκρινιστεί πώς ο πληθωρισμός είναι παράγοντας στο πλαίσιο των καθηκόντων των κεντρικών τραπεζών και πώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρακολουθεί τον πληθωρισμό. Επίσης, παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να θεωρούν ότι ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος σε σχέση με τον επίσημα μετρούμενο ρυθμό πληθωρισμού.

Η έκδοση παρουσιάζει εύκολα κατανοητά στατιστικά στοιχεία για τον πληθωρισμό με χρήση διαδραστικών εικόνων που επιτρέπουν τη σύγκριση…Πηγή: Source link