Είναι μολυσματικά τα επιφανειακά ύδατα στον Ιλισό ποταμό;

Πολιτική


Οι οσμές για τις οποίες πολλοί δημότες έχουν παραπονεθεί στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου και πιθανολογούν πως προέρχονται από τα στάσιμα επιφανειακά ύδατα στον Ιλισό, οδήγησαν τον Δήμαρχο να προβεί σε αναλυτικό χημικό έλεγχο.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου, πραγματοποιήθηκε αναλυτικός χημικός έλεγχος των επιφανειακών υδάτων στον Ιλισό ποταμό.

Η Δημοτική Αρχή είχε απευθυνθεί προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ, τονίζοντας την ανάγκη πραγματοποίησης ελέγχου, προκειμένου να εξεταστεί η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων που εμφανίζονται περιοδικά στον Ιλισό ποταμό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν πραγματοποιώντας σειρά ελέγχων με καθησυχαστικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, ανέλαβε την πρωτοβουλία για διεξαγωγή περαιτέρω αναλυτικού χημικού ελέγχου από διεθνώς διαπιστευμένο εργαστήριο στον Ιλισό ποταμό, για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, ώστε να σχηματίσει εικόνα της κατάστασης των επιφανειακών λιμναζόντων υδάτων και να εκτιμηθεί.

Συγκεκριμένα ελήφθησαν δείγματα από την κοίτη στον Ιλισό στο ύψος της συμβολής οδών:

  • Ιλισού και Αρτέμιδος
  • Ιλισού και Λάμπρου Κατσώνη
  • Ιλισού και Κανάρη

Από τον έλεγχο στον Ιλισό ποταμό σχετικά με: βαρέα μέταλλα, μακροστοιχεία και θρεπτικά στοιχεία, δείκτες οργανικού φορτίου και επιμολυντές, δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία ώστε να δημιουργούν ανησυχία.

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, δήλωσε: « Η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν προτεραιότητα, φροντίζουμε και μεριμνούμε αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για ενδεδειγμένες ενέργειες, ακόμα και για θέματα όπου οι Δήμοι δεν έχουν άμεση αρμοδιότητα. Μεριμνούμε για την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών μας».