Διαχωρισμός στα αντιβιοτικά για ανθρώπους και ζώα από αυτό το καλοκαίρι

Υγεία


Τον κίνδυνο μεταπήδησης νέων ανθεκτικών μικροβίων από τα ζώα στους ανθρώπους προσπαθεί να απομακρύνει η Ε.Ε. μοιράζοντας τα φάρμακα που χορηγούνται στους ανθρώπους και στα ζώα

Ξεχωριστά αντιβιοτικά για ανθρώπους και ζώα, θα ξεκινήσουν να χορηγούνται από φέτος το καλοκαίρι στην Ε.Ε., σε μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια να προλάβουμε ανθεκτικά μικρόβια κοινά σε ανθρώπους και ζώα, καθώς μικρόβια ανθεκτικά στα υπάρχοντα αντιβιοτικά που προκαλούν θανατηφόρες νοσοκομειακές λοιμώξεις στους ανθρώπους, έχουν παρατηρηθεί και στα ζώα.

Η Ε.Ε. ανακοίνωσε την εφαρμογή του μέτρου από φέτος το καλοκαίρι, γεγονός που σημαίνει ότι θα τεθεί σε ισχύ κατάλογος με αντιβιοτικά που θα χορηγούνται στο εξής μόνο στους ανθρώπους και διαφορετικά αντιβιοτικά που θα χορηγούνται μόνο στα ζώα. Τα υπάρχοντα κτηνιατρικά φάρμακα που περιέχουν αντιβιοτικά χορηγούμενα μόνο στους ανθρώπους, θα απαγορευθούν. Ο διαχωρισμός φαρμάκων για ανθρώπους και ζώα, περιλαμβάνει επίσης και φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από ιούς, μύκητες και πρωτόζωα.

Ένας επιπλέον λόγος για τον διαχωρισμό που αποφασίσθηκε είναι ότι η μικροβιακή αντοχή στους ανθρώπους, ενισχύεται από την εντατικοποίηση στην κτηνοτροφία, αφού αντιβιοτικά ευρέως φάσματος χορηγούνται στα ζώα εκτροφής, μεταφέροντας τη δράση τους και στο … πιάτο μας.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενιαία Υγεία» για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής συνολικά και ο προσδιορισμός των αντιμικροβιακών φαρμάκων, έγινε ύστερα από εκτεταμένη διαβούλευση μικροβιολόγων, κτηνιάτρων και λοιμωξιολόγων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και την Αρχή της ΕΕ για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Ο κατάλογος διαχωρίζει τα φάρμακα που είναι βασικά για τους ανθρώπους και δεν είναι τόσο καθοριστικά για την υγεία των ζώων.

Μεταφορά ζωονόσων στον άνθρωπο

Όπως εξήγησε στο in.gr o Καθηγητής Υγιεινής και διευθυντής του τμήματος Δημόσιας Υγείας στην Ιατρική Πατρών και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων Απόστολος Βανταράκης, «το μέτρο αυτό έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από καιρό, καθώς υπάρχουν ανθεκτικά μικρόβια που πλήττουν και ανθρώπους και ζώα. Πέραν όμως…Πηγή: in.gr