Αγρότες: Σκληρή μάχη για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις – Προς αναθεώρηση ο κατάλογος των προϊόντων

Οικονομία


Η ενίσχυση παρέμεινε ίδια και για το 2022. Κάθε έτος δόθηκαν συνδεδεμένες ενισχύσεις ύψους 178.330.175 ευρώ – Ωστόσο θα υπάρξουν αναθεωρήσεις ως προς τον ελληνικό κατάλογο των 19 προϊόντων

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις αποτελούν το όπλο κάθε χώρας κράτους μέλους της ΕΕ για τη στήριξη συγκεκριμένων προϊόντων που παράγει η κάθε χώρα που τις χρησιμοποιεί.

Στόχος είναι τα προϊόντα που επιλέγονται να ξεπεράσουν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και οι οποίες οφείλονται σε οικονομικούς, κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις αποτελούν περίπου το 10% των άμεσων ενισχύσεων και τα 27 κράτη μέλη έχουν επιλέξει το 73% των συγκεκριμένων πόρων να διοχετεύεται στη στήριξη της ζωικής παραγωγής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την ενίσχυση του Βόειου κρέατος έχουν επιλέξει οι εξής χώρες:

  • Βέλγιο (Φλάνδρα & Βαλλονία) Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Λετονία, Φινλανδία, Σουηδία, Η.Β. (Σκωτία) Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία.
  • Την ενίσχυση του γάλακτος και γενικά των γαλακτοκομικών έχουν επιλέξει οι εξής χώρες: Βέλγιο (Βαλλονία), Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία
  • Την ενίσχυση του αιγοπρόβειου κρέατος έχουν επιλέξει οι εξής χώρες: Βέλγιο (Βαλλονία), Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Φινλανδία, Η.Β. (Σκωτία)
  • Την ενίσχυση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών έχουν επιλέξει οι: Βουλγαρία, Τσεχία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Φινλανδία
  • Η Ελλάδα το 2021 επέλεξε να στηρίξει προϊόντα όπως το ρύζι, το σκληρό σιτάρι, βόειο κρέας, βιομηχανική ντομάτα, πορτοκάλια χυμοποίησης, όσπρια, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, σπόροι σποράς, σπαράγγι, σηροτροφία, ζαχαρότευτλα, ειδικά βοειδή, ειδικά αιγοπρόβατα, αιγοπρόβειο κρέας, ροδάκινα χυμοποίησης, κορινθιακή σταφίδα, καρποί με κέλυφος, μήλα και σανοδικά ψυχανθή.

Η ενίσχυση παρέμεινε ίδια και για το 2022. Κάθε έτος…Πηγή: Source link